ضربان

تجربه واقعی یک هیجان

پربازدید ها

       چرا با تورهای باشگاه ضربان سفر کنیم؟

 

  • به علت مجوز ، بیمه و حمایت قانونی
  • مدیریت هزینه کم و کیفیت بالا
  • امنیت در سفر و کاهش ریسک
  • بسیاری از فعالیت ها و ورزش ها تیمی بوده و نیازمند به سفرهای مدیریت شده در قالب تور هستند.
  • حضور سرپرست و لیدر رسمی و ارائه اطلاعات تخصصی سفر مربوطه با تفسیر و آموزش.
  • سفرهای اکوتوریستی طراحی شده باشگاه ضربان به عنوتن محیط اجتماعی پویا ، فرصتی برای گسترش دوستی هاو تعاملات اجتماعی و فرهنگی و زیست محیطی است .
  • سفر در غالب تور موجب حضور در جمع و تقویت کارگروهی و تعاملات مثبت و جمع گرایی و پیروی از نظرات جمع و مسئولیت پذیری در قبال دیگران و لزوم احترام به همسفران و رشد اجتماعی فرد خواهد بود .
  • سفرهای اکوتوریستی به عنوان محیط های فعال و پویا فرآیند یادگیری در سفر و درونی سازی ارزش های بومی و در نهایت احترام به ارزش های طبیعی و ساکنان اصلی این مناطق و احساس مسئولیت در قبال حفظ این ارزش ها می شود.

لذت طبیعت بردنی است ، آن را ما به شما هدیه می دهیم

ثبت نام بیمه ورزشی

عضویت در پرتال فدراسیون